Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Butinox Terrassevask 5 l

kr 348
SKU: FR-452326
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Butinox Terrasselysner renser nye terrassebord for utslag av kobbersalter (grønne krystaller) og lysner overflaten. Ved tidligere beiset terrasse brukes Butinox Terrasselysner for å nøytralisere og lysne treverket, etter fjerning av gammel terrassebeis med Butinox Terrassebeisfjerner. Butinox Terrasselysner gir en lys overflate med jevnt innsug i treverket, og ikke minst riktig og jevn farge på terrassebeisen som påføres.
Produkt
Egnet for utendørsbruk
True
Egnet for treverk
True
Emballasje
Kanne
Innhold
5000
Fysisk form
Væske
Vannløslig
True
Egnet for PVC
False
Egnet for innendørsbruk
False
Egnet for laminat
False
Egnet for kalkfjerning
False
Egnet for fettfjerning
False
Egnet for rengjøring
False
Egnet for rengjøring av glass
False
Egnet for muggfjerning
False
Egnet for fjerning av alger og mose
False
Egnet for kork
False
Egnet som oppvaskmiddel
False
Må skylles med vann
True
Må fortynnes med vann
False
Pakke
Netto innhold
1 KAN
Høyde
28,5 cm
Lengde
18,7 cm
Bredde
12,5 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H318 Gir alvorlig øyeskade
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Butinox Terrasselysner renser nye terrassebord for utslag av kobbersalter (grønne krystaller) og lysner overflaten. Ved tidligere beiset terrasse brukes Butinox Terrasselysner for å nøytralisere og lysne treverket, etter fjerning av gammel terrassebeis med Butinox Terrassebeisfjerner. Butinox Terrasselysner gir en lys overflate med jevnt innsug i treverket, og ikke minst riktig og jevn farge på terrassebeisen som påføres.