Du har ingen varer i handlekurven.

Miljø

MILJØ

 

Vi tar miljø og bærekraft på alvor, og vi jobber derfor nå med å bli miljøfyrtårn-sertifisert.
Vi ønsker å gjøre så mange miljøforbedringer som mulig og der med redusere våre klima- og miljøutslipp.
.Miljofyr

Vi jobber målrettet med fokus på miljøet i hele driften av vår virksomhet. Dette innebærer blant annet sortering av avfall, efektiv bruk av transport, valg av miljøvennlige leverandører og vi følger i tillegg interne rutiner for å sikre trivsel på arbeidsplassen vår.

 

VÅRE LEVERANDØRER:

SKIFERLEVERANDØRER:

Våre skiferleverandører utvinner skifer lokalt. Skiferproduksjon har generelt et svært et lavt miljøavtrykk og restmaterialer av skifer som ikke kan benyttes til vanlig produksjon knuses til grus og pukk. 

Testresultatene på ferdig knust masse fra skifer er gode, og massen benyttes på lik linje med andre pukkprodusenter i veilegemer, grøfter, som singel og strøsand.Skifer er en ikkefornybar resurs så våre skiferleverandører er opptatt av at de skal forvalte skiferforekomsten og øvrige masser på en god måte. 

Våre skiferleverandører emballerer skiferproduktene på en enkel måte, kun med en merkelapp, strammebånd og en pall.

Både Steinsenteret og leverandørene våre gjenbruker paller.

 

MASKINLEVERANDØRER:

Våre maskinleverandører har svært lite avfall som ikke er gjenvinnbart. Det er veldig lite bruk av isopor og plast og det gjøres bevisste valg for å minimere bruk av blisterpakninger på ekstrautstyr. Avfall som produseres ved mottak og videresending blir sortert og vi velger den mest mulig miljøvennlige fraktmetoden både ved import og ved videresending av alle våre salgsprodukter.

Vi selger kun maskiner av høy kvalitet og med gode garantiordninger, i tillegg til at vi har en stor delelager samt eget verksted som gjør at antall produkter som må erstattes innen garanti- /reklamasjonstiden blir minimal, maskinene blir heller reparert lokalt hos oss.

 

MER INFORMAJON OM LEVERANDØRENE VÅRE KOMMER 

 

KONTAKT:

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres hos Internsikring AS ta gjerne kontakt med vår Miljøansvarlig Carina Molvik på carina@sandogsingel.no

 

Miljørapporten legges ut her når vi blir godkjent