Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Lim Expresslim 4 x 0,5 gr

kr 99
SKU: FR-500662
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
1,2 cm
Lengde
21,5 cm
Bredde
10 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H315 Irriterer huden
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.