Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Jotun Benar Matt 0,75 Ltr.

kr 269
SKU: FR-495679
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Værbestandig olje for edeltre som gir en halvmatt, klart utseende. Brukes som toppstrøk for et mattere utseende. Elastisk og holdbar film.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
11,9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Faresymboler
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Værbestandig olje for edeltre som gir en halvmatt, klart utseende. Brukes som toppstrøk for et mattere utseende. Elastisk og holdbar film.