Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Liberon Grafittkrem - 250 ml

kr 418
SKU: FR-264556
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Liberon Grafittkrem er et ypperlig produkt for alt av støpejern og blikk, gamle ovner, strykejern, vekter, lodd, beslag, skiferplater foran ovner og peiser etc. Liberon Grafittkrem smøres på produktet for å "binde" gammel rust og hindre videre oksydering. Kremen har gråsort farge med halvblank glans, slik at støpejernsdetaljer og profiler kommer til sin rett, og får god dybdevirkning. Grafittkrem er et rent naturprodukt bestående av oppmalt stein blandet med voks. Grafitt er det samme materialet som finnes i blyantspissen. Liberon Grafittkrem støver ikke under polering, den tåler høye temperaturer, skaller ikke av (dette er ingen lakk), og blir ikke hvit ved sterk varme. NB! Grafittkremen er til innendørs bruk.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
9 cm
Lengde
6,5 cm
Bredde
6,5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
EUH066 plugin.misc.diginobb.hazards.euh066
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Liberon Grafittkrem er et ypperlig produkt for alt av støpejern og blikk, gamle ovner, strykejern, vekter, lodd, beslag, skiferplater foran ovner og peiser etc. Liberon Grafittkrem smøres på produktet for å "binde" gammel rust og hindre videre oksydering. Kremen har gråsort farge med halvblank glans, slik at støpejernsdetaljer og profiler kommer til sin rett, og får god dybdevirkning. Grafittkrem er et rent naturprodukt bestående av oppmalt stein blandet med voks. Grafitt er det samme materialet som finnes i blyantspissen. Liberon Grafittkrem støver ikke under polering, den tåler høye temperaturer, skaller ikke av (dette er ingen lakk), og blir ikke hvit ved sterk varme. NB! Grafittkremen er til innendørs bruk.