Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nippon Maur Kverk Pulverform 150 gr

kr 130
SKU: FR-442970
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Effektiv mot maur, veps, kakerlakker, skrukketroll, biller, sølvkre, skjeggkre og andre krypende insekter.
Pakke
Netto innhold
1 FL
Høyde
19,5 cm
Lengde
5,5 cm
Bredde
5,5 cm
Faresymboler
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Effektiv mot maur, veps, kakerlakker, skrukketroll, biller, sølvkre, skjeggkre og andre krypende insekter.