Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nippon Maur Lokke Boks

kr 178
SKU: FR-496240
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Effektivt middel til bruk mot maur. Spesielt godt egnet til innendørs bruk, men kan også brukes utendørs på mindre områder som altaner, terrasser etc. Hygienisk, sikkert og enkelt. Maurene tar med giften tilbake til tuen, og utrydder hele tuen/bolet.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
26 cm
Lengde
2,1 cm
Bredde
11 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Effektivt middel til bruk mot maur. Spesielt godt egnet til innendørs bruk, men kan også brukes utendørs på mindre områder som altaner, terrasser etc. Hygienisk, sikkert og enkelt. Maurene tar med giften tilbake til tuen, og utrydder hele tuen/bolet.