Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø One Super Tech White 10 l

One Super Tech er en selvrensende heldekkende trebeskyttelse til utvending panel. Den fyldige konsistensen gjør det mulig å påføre et tykkere sjikt, hvilket gir malingen en meget god dekkevne og gjør den suveren som kantdekk. Når malingen benyttes i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior vil malingen beskyte treverket og holde seg pen opptil 16 år.
kr 1 998
SKU: FR-497200
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Super Tech. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes /slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med One SUper Tech 2 ganger. Før godt om malingen før bruk. Mal ikke direkte i sol.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
24,2 cm
Lengde
29,4 cm
Bredde
25,4 cm
Svanemerket
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Super Tech. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes /slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med One SUper Tech 2 ganger. Før godt om malingen før bruk. Mal ikke direkte i sol.