Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø One Super Tech White 2,5 l

kr 699
SKU: FR-497199
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Super Tech. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes /slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med One SUper Tech 2 ganger. Før godt om malingen før bruk. Mal ikke direkte i sol.
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Andre
Egnet for metall
False
Selvrensende
True
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
1
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
2
Anbefalt forbruk ujevne underlag
4
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
14 cm
Lengde
19,3 cm
Bredde
16,6 cm
Svanemerket
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Super Tech. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes /slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med One SUper Tech 2 ganger. Før godt om malingen før bruk. Mal ikke direkte i sol.