Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro 5 C - Base 2,325 l

kr 285
SKU: FR-124704
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Traditional Nuretanolje er en uretanalkydolje beregnet for støvbinding av betonggulv innendørs.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
14,5 cm
Lengde
19,3 cm
Bredde
16,6 cm
Svanemerket
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Traditional Nuretanolje er en uretanalkydolje beregnet for støvbinding av betonggulv innendørs.