Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro Isomat 10 l

kr 1 685
SKU: FR-124828
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Isomatt er en grunning / dekkmaling beregnet for isolering av misfargede tak og veggflater av f.eks. fukt, nikotin og brannskader innendørs. Professional Isomatt reduserer risikoen for gjennomslag av harpiks ved maling av paneltak. Kvist skal isoleres med Original Kvistlakk før grunning og maling. Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For beste resultat skal dårlig bundet flater grunnes med Professional Binder. Omrøres godt før bruk. Professional Isomatt males 2 ganger med minst 24 timers tørk mellom strøkene. Mal ikke under +5 C.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
24,2 cm
Lengde
29,4 cm
Bredde
25,4 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Isomatt er en grunning / dekkmaling beregnet for isolering av misfargede tak og veggflater av f.eks. fukt, nikotin og brannskader innendørs. Professional Isomatt reduserer risikoen for gjennomslag av harpiks ved maling av paneltak. Kvist skal isoleres med Original Kvistlakk før grunning og maling. Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For beste resultat skal dårlig bundet flater grunnes med Professional Binder. Omrøres godt før bruk. Professional Isomatt males 2 ganger med minst 24 timers tørk mellom strøkene. Mal ikke under +5 C.