Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro Metall Primer Grå 1 l

kr 499
SKU: FR-124676
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Metal Primer er en rustbeskyttenden grunning for stål og støpejern både inn- og utendørs som gir god vedheft.
Produkt
Egnet for kunststoff
False
Type
Grunning
Egnet for metall
True
Selvrensende
False
Anbefalt forbruk ujevne underlag
10
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
14 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Metal Primer er en rustbeskyttenden grunning for stål og støpejern både inn- og utendørs som gir god vedheft.