Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro P6 BC 10 l..

kr 1 110
SKU: FR-498653
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional P6 er en silkematt vanntynnet, slitesterk lett diffusjonsåpen akryl veggmaling som brukes på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev, mm.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
24,2 cm
Lengde
29,4 cm
Bredde
25,4 cm
Svanemerket
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional P6 er en silkematt vanntynnet, slitesterk lett diffusjonsåpen akryl veggmaling som brukes på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev, mm.