Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Professional Rullesparkel 15 l

kr 699
SKU: FR-124670
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Rullesparkel er en lettsparkel utviklet for rullesparkling innendørs. Også egnet for ilegging av papirremse. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Egnet verktøy er rulle og forlengningsskaft. For beste resultatet bruk en stor sparkel for ettersletting av vegg/tak. Bruk øyebeskyttelse under sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 C.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
28,8 cm
Lengde
36,5 cm
Bredde
23,5 cm
Svanemerket Ytelseserklæring
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Rullesparkel er en lettsparkel utviklet for rullesparkling innendørs. Også egnet for ilegging av papirremse. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Egnet verktøy er rulle og forlengningsskaft. For beste resultatet bruk en stor sparkel for ettersletting av vegg/tak. Bruk øyebeskyttelse under sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 C.