Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Professional Våtromssparkel 10 l

kr 665
SKU: FR-497787
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Våtrumssparkel er en lettsparkel med god fyllevne til skjøtesparkling og helsparkling på puss, betong og bygningsplater innendørs, samt ilegging av papirremse, der det trengs fuktbestandig sparkel. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Professional Våtromssparkel er tilpasset håndsparkling. Bruk øyebeskyttelse ved sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 C.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
21,2 cm
Lengde
30,2 cm
Bredde
30,2 cm
Ytelseserklæring
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Våtrumssparkel er en lettsparkel med god fyllevne til skjøtesparkling og helsparkling på puss, betong og bygningsplater innendørs, samt ilegging av papirremse, der det trengs fuktbestandig sparkel. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Professional Våtromssparkel er tilpasset håndsparkling. Bruk øyebeskyttelse ved sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 C.