Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Tinova Transparent Exterior Cl-Base 0,93 l

kr 299
SKU: FR-497236
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Tinova Transparent Exterior er en høyteknologisk beis med lang holdbarhet beregnet til utvendig behandling av fasader og listverk.
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Beis
Egnet for metall
False
Selvrensende
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Egnet for dør/vindu/detalj
True
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
14 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Tinova Transparent Exterior er en høyteknologisk beis med lang holdbarhet beregnet til utvendig behandling av fasader og listverk.