Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Tinova UV Super Terrace - Base 2,325 l

Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og utemøbler av trykkimpregnert treverk
Sentrale produktegenskaper

Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og utemøbler av trykkimpregnert treverk. Beisen trenger godt inn i treverket og forhindrer fugtinntregning og oppsprekking. Tinova UV Super Terrace kan brukes upigmentert, men pigmentert gir den lengst levetid; opptil 4 år. Produktet beskytter svært godt mot UV-stråler, hvilket betyr at treverket holder seg pent lengre

kr 649
SKU: FR-497245
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og utemøbler av trykkimpregnert treverk. Beisen trenger godt inn i treverket og forhindrer fugtinntregning og oppsprekking. Tinova UV Super Terrace kan brukes upigmentert, men pigmentert gir den lengst levetid opptil 4 år. Produktet beskytter svært godt mot UV-stråler, hvilket betyr at treverket holder seg pent lengre. Underlaget skal være tørt maks 16 vekt-% og rengjort. Nytt treverk: Nytt tre behandles 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tidligere behandlede underlag: Tidligere behandlede flater rengjøres med Terrasse & Møbelfornyer, skyll godt - bruk rikelig med vann. Slip bort gråtre. Påfør så 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tørk bort o
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Beis
Egnet for metall
False
Selvrensende
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
True
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
14,2 cm
Lengde
18 cm
Bredde
16,8 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Tinova UV Super Terrace er beregnet for terrasser og utemøbler av trykkimpregnert treverk. Beisen trenger godt inn i treverket og forhindrer fugtinntregning og oppsprekking. Tinova UV Super Terrace kan brukes upigmentert, men pigmentert gir den lengst levetid opptil 4 år. Produktet beskytter svært godt mot UV-stråler, hvilket betyr at treverket holder seg pent lengre. Underlaget skal være tørt maks 16 vekt-% og rengjort. Nytt treverk: Nytt tre behandles 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tidligere behandlede underlag: Tidligere behandlede flater rengjøres med Terrasse & Møbelfornyer, skyll godt - bruk rikelig med vann. Slip bort gråtre. Påfør så 1-2 ganger med Tinova UV Super Terrace avhengig av treets kvalitet og sugeevne. Tørk bort o