Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Original Kvist & Sperregrunn 1 l

kr 299
SKU: FR-139773
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
14 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm.