Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Owatrol Deks Olje D.1 2,5 l

kr 779
SKU: FR-453704
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Mettende olje for Teak, eik og andre tropiske treslag som er vanskelig å impregnere. Gir en matt overfalte, stabiliserer og beskytter i dybden. Oljen trenger opptil 7 ganger dypere inn i treverket enn vann. Brukes inn- og utvendig, over og under vannlinjen på båt. Enkel vedlikehold uten pussing eller skraping. Brukes som grunning før Deks olje D2 og Edelolje. Brukt alene gir den en silkematt finish, og ved etterbehandling av Deksolje D2 en høyglans finish. Tips: Ideel for Teak-/hardwoodmøbler.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
14,7 cm
Lengde
34,7 cm
Bredde
28 cm
Miljøfyrtårn
Faresetninger
EUH066 plugin.misc.diginobb.hazards.euh066
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P301+P330+P331 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Mettende olje for Teak, eik og andre tropiske treslag som er vanskelig å impregnere. Gir en matt overfalte, stabiliserer og beskytter i dybden. Oljen trenger opptil 7 ganger dypere inn i treverket enn vann. Brukes inn- og utvendig, over og under vannlinjen på båt. Enkel vedlikehold uten pussing eller skraping. Brukes som grunning før Deks olje D2 og Edelolje. Brukt alene gir den en silkematt finish, og ved etterbehandling av Deksolje D2 en høyglans finish. Tips: Ideel for Teak-/hardwoodmøbler.