Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Owatrol Teakolje 0,5 ltr.

kr 267
SKU: FR-453761
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Gir nytt liv til Teak/hardwood og andre eksoiske tresorter. Teakoljen gir en gylden glød med en silkematt overflate. Trenger dypt inn i treverket og gir en langvarig beskyttelse som ikke flasser. Kan brukes innvendig og utvendig, samt alle områder over vannlinjen og Teak/hardwoodmøbler. Tips: Poler overskytende olje lett inn med en lofri klut og resultatet blir en vakker silkematt glød. Interiør og eksteriør, horisontalt og vertikalt.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
10,3 cm
Lengde
10,2 cm
Bredde
10,2 cm
Miljøfyrtårn
Faresetninger
EUH208 plugin.misc.diginobb.hazards.euh208
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
EUH066 plugin.misc.diginobb.hazards.euh066
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P330+P331 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Gir nytt liv til Teak/hardwood og andre eksoiske tresorter. Teakoljen gir en gylden glød med en silkematt overflate. Trenger dypt inn i treverket og gir en langvarig beskyttelse som ikke flasser. Kan brukes innvendig og utvendig, samt alle områder over vannlinjen og Teak/hardwoodmøbler. Tips: Poler overskytende olje lett inn med en lofri klut og resultatet blir en vakker silkematt glød. Interiør og eksteriør, horisontalt og vertikalt.