Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Trestjerner Gulvlakk Ojleb. Halvblank 0,75 l

kr 298
SKU: FR-494880
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Klassisk halvblank oljelakk for tre og parkettgulv. Gir en vakker lød og glans.
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Lakk
Egnet for metall
False
Herdingsmetode
1-komponents
Fysisk form
Væske
Selvrensende
False
Glansgrad
Halvblank
Bruksklar
True
Farge base
Fargeløs
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
10
Anbefalt forbruk jevne underlag
10
Teknologi / Generisk type
Alkyd
Kan tynnes
False
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for vegg
False
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
True
Egnet for tak
False
Egnet for rulle
True
Må etterstrykes
False
Egnet for pensel
True
Egnet for sprøyting
True
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
11,9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Klassisk halvblank oljelakk for tre og parkettgulv. Gir en vakker lød og glans.