Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Woca Pleieolje Natur 1 l

kr 268
SKU: FR-498688
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Olje til sluttpolering og vedlikehold av alle tresorter. Hvit (med pigment) til lyse tresorter. Velegnet til påføring både manuelt og maskinelt. Forbruk ca 30-40 m2/l.
Pakke
Netto innhold
1 KAN
Høyde
16 cm
Lengde
13 cm
Bredde
8 cm
Faresymboler
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
Sikkerhetssetninger
P103 Les etiketten før bruk.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Olje til sluttpolering og vedlikehold av alle tresorter. Hvit (med pigment) til lyse tresorter. Velegnet til påføring både manuelt og maskinelt. Forbruk ca 30-40 m2/l.