Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Hammerite Spesialgrunning 250 ml

kr 128
SKU: FR-238006
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
SPESIAL PRIMER RØD FOR METALL
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
7,4 cm
Lengde
7,8 cm
Bredde
7,8 cm
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

SPESIAL PRIMER RØD FOR METALL