Du har ingen varer i handlekurven.

Nordsjø Colour Test Outdoor White 0,5 l

kr 110
SKU: FR-124583
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Colourtest er en maling til treverk ute for å kunne teste farger.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Svanemerket
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Colourtest er en maling til treverk ute for å kunne teste farger.