Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Tinova Exterior 334 Red 10 l

kr 1 499
SKU: FR-497255
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Tinova Exterior er utviklet for trefasader, betong og forzinkede overflater. Malingen gir en hard og sterk overflate med bibeholdt elastisitet som resulterer i god farge- og glansstabilitet.
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Maling
Egnet for metall
False
Selvrensende
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
1
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
2
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
24,2 cm
Lengde
29,4 cm
Bredde
25,4 cm
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Tinova Exterior er utviklet for trefasader, betong og forzinkede overflater. Malingen gir en hard og sterk overflate med bibeholdt elastisitet som resulterer i god farge- og glansstabilitet.