Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Tinova Primer Exterior Hvit 1 l.

kr 299
SKU: FR-205458
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Tinova Primer Exterior er beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling av treverk utendørs. Den trenger dypt inn i underlaget og beskytter treverket.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
14 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Svanemerket
Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Tinova Primer Exterior er beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling av treverk utendørs. Den trenger dypt inn i underlaget og beskytter treverket.